Algemene voorwaarden- OUD

[vc_row row_type=”full_width_grid” bg_type=”image” img=”6950″ img_attr=”cover” color_overlay_opt=”on” color_overlay=”rgba(0,0,0,0.6)” delay=”0″][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”250″][vc_custom_heading text=”Algemene voorwaarden” font_container=”tag:h2|font_size:36|text_align:left|color:%23ffffff|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1471253560443{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”overeenkomsten met onze sportscholen” font_container=”tag:p|font_size:36|text_align:left|color:%23999999|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Dosis%3A200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal” css=”.vc_custom_1471253602060{margin-top: 5px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”150″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”250″][vc_wtr_button url=”url:http%3A%2F%2Fnieuw.b-sportief.nl%2Fcontact%2F|title:Contact%20ons|” label=”Contact ons” align=”right” size=”big” color=”c_blue” margin_left=”0″ margin_right=”0″ margin_top=”18″ margin_bottom=”0″ delay=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”standard” delay=”0″][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″ type_bg=”solid” color_bg=”” corner=”wtrRoundedCornersColumn” delay=”0″ css=”.vc_custom_1469189180804{margin-right: 5px !important;margin-bottom: 5px !important;margin-left: 10px !important;}”][vc_empty_space height=”64px”][vc_column_text delay=”0″]Op alle door B-Sportief gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 1. De overeengekomen bijdrage is telkens op de eerste dag van de verlengde overeenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd. De incasso’s zijn per vier (4 ) weken. Elk beroep op compensatie is uitgesloten. De contractbijdrage, dan wel een bij overeenkomst vastgesteld deel daarvan, dient de eerste keer contant bij het tekenen van de overeenkomst te worden voldaan. Door middel van de ondertekening van dit contract wordt door u tevens toestemming verleend om daarna het verschuldigde bedrag elk termijn, zoals overeengekomen, van de bank-/girorekening af te schrijven.
 2. B-sportief is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de deelnemer. Prijsverhoging kan ontstaan door o.a. (niet uitputtend) jaarlijkse indexering. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk via het bankafschrift aangekondigd. Dit alles geldt niet voor prijsverhogingen door overheidsmaatregelen. Deze prijsverhogingen zullen per direct en onverkort door B-sportief mogen worden doorbelast aan de deelnemer. Bij doorlopende verlenging van de deelnemingsovereenkomst is de deelnemer de aangepaste bijdrage verschuldigd.
 3. De overeenkomst zal gelden voor de duur van de op de voorzijde aangegeven periode, met doorlopende verlenging aan het einde van de duur van de getekende overeenkomst.
 4. De deelnemersbijdrage dient binnen acht dagen na de vervaldatum te zijn betaald. Indien niet tijdig wordt voldaan, geraakt de deelnemer direct in verzuim en zal de deelnemer administratiekosten verschuldigd zijn van € 25,00.
 5. Indien een incasso wordt gestorneerd mag B-Sportief BV een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening brengen om alsnog het bedrag te incasseren.
 6. Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer onverminderd het bovenstaande plus de wettelijke rente van 2% per jaar over het openstaande bedrag, evenals € 25,00 administratiekosten voor de tweede herinneringsnota verschuldigd.
 7. Bij een niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de deelnemer aan B-Sportief BV te worden voldaan. De deelnemer kan dan geen gebruik maken van de faciliteiten van het sportcentrum tot het moment dat zijn/haar schuld is voldaan en het contract wordt opgezegd.
 8. Elke deelnemer ontvangt na het tekenen van de overeenkomst en een betaling van € 10,00 borg, een pasje met welke toegang tot het sportcentrum kan worden verkregen. De directie van B-Sportief BV, dan wel zijn vertegenwoordiger, is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag, te beoordelen aan de hand van de normen van maatschappelijke zorgvuldigheid, het deelnemerspasje in te trekken en de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.
 9. Bij verlies van het pasje is bij verstrekken van een nieuwe pas opnieuw een bedrag van € 10,00 borg verschuldigd. Zonder geldige pas is deelneming aan de activiteiten en/of cursussen niet mogelijk.
 10. De deelnemers dienen in zuivere sportkleding en –schoeisel aan de trainingen deel te nemen, te allen tijde een handdoek bij zich te hebben en zich te conformeren aan de in het sportcentrum geldende kledingvoorschriften.
 11. Het is de deelnemers niet toegestaan mobiele telefoons te gebruiken in de sportzalen.
 12. B-Sportief BV is niet aansprakelijk voor verduistering, vermissing, diefstal of beschadiging van goederen van bezoekers van het sportcentrum op welke wijze dan ook geleden.
 13. B-Sportief BV is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verwondingen van deelnemers aan activiteiten/cursussen beoefend in de sportschool indien deze verwondingen te wijten zijn aan onvoorzichtig of onachtzaam gebruik van trainingsapparatuur door betrokkenen.
 14. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen plaatsvinden door het bij de receptie verkrijgbare afmeldingformulier. Dit formulier dient volledig door de deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger te worden ingevuld en te worden ingeleverd met de deelnemerspas. Beëindiging van de overeenkomst dient uiterlijk 1 maand voor het einde van de geldende overeenkomst te geschieden. Voortijdige beëindiging van (Aktie) abonnementen is ten allen tijde uitgesloten.
 15. Na inlevering van het afmeldingformulier wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de wijze waarop hij/zij een bewijs van opzegging tegen finale kwijting kan verkrijgen. Achterstallige bijdragen dienen contant bij het afhalen van dit bewijs te worden voldaan.
 16. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door sportcentrum B-Sportief worden gemaakt teneinde nakoming van de verbintenissen uit de deelnemingsovereenkomst te bewerkstelligen, komen ten laste van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 80,00, waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd; deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de deelnemer daarvan op de hoogte is.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten ontleend worden[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”96px”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”full_width_grid” color_bg=”#d8d8d8″ delay=”0″][vc_column][vc_wtr_divider type=”line” height=”1″ delay=”0″][vc_empty_space height=”70px”][vc_custom_heading text=”Kom sporten en word fit!” font_container=”tag:h2|font_size:36|text_align:center|color:rgba(0%2C0%2C0%2C0.65)|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css=”.vc_custom_1471331963445{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_custom_heading text=”B-Sportief één van de gezelligste sportscholen in uw regio” font_container=”tag:p|font_size:36|text_align:center|color:rgba(85%2C85%2C85%2C0.65)|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Dosis%3A200%2C300%2Cregular%2C500%2C600%2C700%2C800|font_style:600%20bold%20regular%3A600%3Anormal” css=”.vc_custom_1471332003686{margin-top: 10px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][vc_empty_space height=”60px”][vc_wtr_button url=”url:http%3A%2F%2Fb-sportief.nl%2Fover-ons%2Ftarieven%2F|title:Lid%20worden|target:%20_blank|” label=”Lid worden” align=”center” size=”big” color=”c_blue” margin_left=”0″ margin_right=”0″ margin_top=”18″ margin_bottom=”0″ delay=”0″][vc_empty_space height=”60px”][vc_wtr_divider type=”line” height=”1″ delay=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”full_width” delay=”0″][vc_column][vc_wtr_gallery id_gallery=”6888″ delay=”0″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”full_width” columns_autohight=”wtrAutoHeightColumns” delay=”0″][vc_column width=”1/3″ animate=”wtrOpacityNone_fadeInUp” delay=”500″ css=”.vc_custom_1429720537372{border-right-width: 1px !important;border-right-color: #e5e5e5 !important;border-right-style: solid !important;}”][vc_empty_space height=”80″][vc_custom_heading text=”+31(0)13 46 372 02″ font_container=”tag:h2|font_size:26|text_align:center|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” link=”url:tel%3A0134637202|title:%2B31(0)13%2046%20372%2002|target:%20_blank”][vc_custom_heading text=”bel ons” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center|color:%23bababa|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1471329556424{margin-top: 10px !important;}”][vc_empty_space height=”80″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ animate=”wtrOpacityNone_fadeInUp” delay=”1000″][vc_empty_space height=”80″][vc_custom_heading text=”Dragonstraat 7, Tilburg” font_container=”tag:h2|font_size:26|text_align:center|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Fmaps%2Fplace%2FDragonstraat%2B7%2C%2B5044%2BHR%2BTilburg%2F%4051.5768726%2C5.0351302%2C17z%2Fdata%3D!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c69601bf2fe16d%3A0x590bc48e721191b3!8m2!3d51.5768693!4d5.0373189%3Fhl%3Dnl|title:Dragonstraat%207%2C%20Tilburg|target:%20_blank”][vc_custom_heading text=”bezoek ons” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center|color:%23bababa|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1471329594574{margin-top: 10px !important;}”][vc_empty_space height=”80″][/vc_column][vc_column width=”1/3″ animate=”wtrOpacityNone_fadeInUp” delay=”1500″ css=”.vc_custom_1429720546896{border-left-width: 1px !important;border-left-color: #e5e5e5 !important;border-left-style: solid !important;}”][vc_empty_space height=”80″][vc_custom_heading text=”info@b-sportief.nl” font_container=”tag:h2|font_size:26|text_align:center|color:%23000000|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” link=”url:mailto%3Ainfo%40b-sportief.nl|title:info%40b-sportief.nl|target:%20_blank”][vc_custom_heading text=”mail ons” font_container=”tag:h2|font_size:18|text_align:center|color:%23bababa|line_height:1.0″ google_fonts=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” css=”.vc_custom_1471329351031{margin-top: 10px !important;}”][vc_empty_space height=”80″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”full_width_grid” columns_type=”wtrNoMargin” color_bg=”#000000″ delay=”0″][vc_column delay=”0″][vc_single_image image=”6899″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]


B-Sportief
B-Sportief
B-Sportief is een van de oudste sportscholen van Tilburg. Om die reden beschikken wij eveneens over de meeste deskundigheid en ervaring binnen de sportbranche.
Volg Ons

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 8.30 – 22:00
Zaterdag t/m Zondag 8.30 – 16:00

Contact
Dragonstraat 7
5044 HR Tilburg
+31(0)13 463 7202
info@b-sportief.nl
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google